Titulo

"Внимание!!!! У нас в ВР очередной пушной зверёк забрался в законопроект", - Борислав Береза

Внимание!!!! У нас в ВР очередной пушной зверёк забрался в законопроект. Сегодня должны голосовать во втором чтении законопроект 4666 об Обществах с ограниченной ответственностью.
И туда всунули несколько правок, которые не имеют никакого отношения к этому законопроекту. Сообщает http://viche.net.ua

Например одной из правок предлагается продлить госохрану с года до трёх Главе ВР, Премьер-министру, Главе Конституционного суда Украины, Главы Верховного суда Украины, Первого зама Главы ВР, Первого вице-премьера Кабмина, Министра иностранных дел Украины и Генерального прокурора. Поясняю. Теперь налогоплательщики будут не ОДИН год, а ТРИ года содержать госохрану. Я так понимаю, что некуда деньги девать? Не могу понять, как взаимосвязаны Госохрана и Общества с ограниченной ответственностью, но их пытаются связать этой правкой. Это полнейший бред и тот самый пушной зверёк. Буду ставить эту правку на подтверждение. Но с тем фаршем из правок этот закон принимать НЕЛЬЗЯ!

С самой правкой можете ознакомиться ниже.

-330- Н.д. Іванчук А.В. (Реєстр. Карт № 241)
У Законі “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” у змінах до абзацу восьмого частини першої статті 36 слова «0,02 мінімальної заробітної плати» замінити словами «0,01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб».
Частину п’яту статті 6 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” доповнити новим абзацом такого змісту:
«Положення про міністра України, який не очолює міністерство, затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.»
Частину другу статті 47 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Секретаріат Кабінету Міністрів України на основі пропозицій міністерств організовує підготовку пропозицій Прем’єр-міністру України щодо пріоритетів державної політики, проектів планів дій Кабінету Міністрів України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, координує їх подальшу реалізацію, здійснює аналіз функцій та повноважень органів виконавчої влади, оцінку ефективності їх діяльності, моніторинг виконання ними актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, готує проект типової структури міністерства, організовує здійснення оцінювання результатів діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», забезпечує підготовку окремих проектів актів законодавства, які вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністром України або міністром України, який не очолює міністерство.»
У статті 6 Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” слова «протягом року» замінити словами «протягом трьох років».

Борислав Береза
На платформі Blogger.